środa, grudzień 19, 2018

Huta Bankowa Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
Ul. Sobieskiego 24, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Zarejestrowana pod numerem KRS 0000112416 w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,
gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki.
Kapitał zakładowy 104 334 500 zł.

NIP 629 13 28 871
Regon 273155484
Bank Pekao S.A.
Nr IBAN rachunku : PL 20 1240 2975 1111 0010 1317 2625

Zarząd Huty Bankowa Sp. z o.o.
Prezes Zarządu,Dyrektor Naczelny - Piotr Lisiecki


1. Kodeks Etyki Biznesu
2. Kodeks Etyczny - oświadczenie dostawców