poniedziałek, listopad 29, 2021

Pop-up


Przekonani do faktu, że produkt dobrej jakości powstaje tylko w dobrych i bezpiecznych warunkach pracy - opracowano i wdrożono w Hucie Bankowa Spółka z o.o. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Działania Huty w tym zakresie uwieńczone zostały przyznaniem przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie w dniu 21 grudnia 2001 roku Certyfikatu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Nr SZ BHP-8/2/2005 potwierdzającego spełnienie wymagań normy PN-N-18001: 2004.